Viziunea

O educaţie de calitate, cu şanse egale pentru toţi elevii, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective, care să le contureze armonios viitorul.

Misiunea

- Să promoveze un învăţământ de calitate, modern, deschis spre schimbare şi inovare, spre valorile autentic europene.

- Să valorifice potențialul fiecărui copil, într-un mediu de învățare sigur, echilibrat, motivant și interactiv.

- Să întărească legătura cu familia, comunitatea şi partenerii sociali, în scopul dezvoltării unui mediu favorabil învățării, bazat pe  valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale.

- Să dezvolte experiențe de învățare care promovează principiul diversității și al unicității, învățând să apreciem bucuriile simple.

 

OBIECTIVE

O.1. Modernizarea infrastructurii și a bazei materiale a unității de învățământ.

O.2. Prevenirea și combaterea migrației populației școlare spre mediul urban și spre alte unități din imprejurimi.

O.3. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii,   prin implementarea proiectelor Erasmus+ şi prin iniţierea de proiecte în cadru aceluiaşi program.

O.4. Promovarea imaginii școlii la nivel local și național, prin inițierea unor proiecte și activități în cadrul unității de învățământ

Strategia Școlii

str. Tribunului 18, 337005 Hunedoara

scoalabaia@yahoo.ro

0254.682.109

Contact

str. Tribunului 18, 337005 Hunedoara

 

0254.682.109

 

scoalabaia@yahoo.ro