Contact

str. Tribunului 18, 337005 Hunedoara

 

0254.682.109

 

scoalabaia@yahoo.ro

0254.682.109

scoalabaia@yahoo.ro

str. Tribunului 18, 337005 Hunedoara

Strategia Școlii

O.1. Modernizarea infrastructurii și a bazei materiale a unității de învățământ.

O.2. Prevenirea și combaterea migrației populației școlare spre mediul urban și spre alte unități din imprejurimi.

O.3. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii,   prin implementarea proiectelor Erasmus+ şi prin iniţierea de proiecte în cadru aceluiaşi program.

O.4. Promovarea imaginii școlii la nivel local și național, prin inițierea unor proiecte și activități în cadrul unității de învățământ

Viziunea

O educaţie de calitate, cu şanse egale pentru toţi elevii, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective, care să le contureze armonios viitorul.

Misiunea

- Să promoveze un învăţământ de calitate, modern, deschis spre schimbare şi inovare, spre valorile autentic europene.

- Să valorifice potențialul fiecărui copil, într-un mediu de învățare sigur, echilibrat, motivant și interactiv.

- Să întărească legătura cu familia, comunitatea şi partenerii sociali, în scopul dezvoltării unui mediu favorabil învățării, bazat pe  valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale.

- Să dezvolte experiențe de învățare care promovează principiul diversității și al unicității, învățând să apreciem bucuriile simple.

 

OBIECTIVE